Theatertechnicus

Lokaal bestuur Maldegem - Gemeentehuis Beleven

11 Jun 2024

Lokaal bestuur Maldegem - Gemeentehuis

Beleven

Medewerker

Voltijds

1

De theatertechnicus is verantwoordelijk

voor de technische omkadering van de voorstellingen én voor het beheer van de infrastructuur van CC Den Hoogen Pad. Hij/zij/x draagt zorg voor de gemeentelijke theaterfaciliteiten en speelt een cruciale rol in
het optimale verloop van voorstellingen. De theatertechnicus draag op die wijze actief bij aan het cultuurbeleid van Maldegem. 

De theatertechnicus maakt deel uit van de pijler Mens, meer specifiek van de dienst cultuur en rapporteert aan het diensthoofd cultuur. Hij/zij/x werkt nauw samen met de collega’s van de dienst gebouwen (pijler Publieke ruimte) en de andere vrijetijdsdiensten.


Verzorgen van de technische omkadering van voorstellingen

 • Instaan voor de technische, praktische en logistieke ondersteuning van de meest uiteenlopende voorstellingen en culturele manifestaties, zowel in voorbereiding als in uitvoering.
 • Borg staan voor het goede technische verloop van producties m.b.t. licht, geluid en andere theatertechnieken.
 • Gebruik maken van de gespecialiseerde theatertechnische werkmiddelen en voorziene apparatuur (https://www.maldegem.be/technische-fiche-cc-den-hoogen-pad), inclusief instellen en bedienen.
 • Zorgen voor op- en afbouw van voorstellingen, zaalschikkingen, podiumelementen en ander technische materiaal.
 • Ondersteuning bieden op technisch vlak bij concerten, komedie, theaterprojecten, … van de cultuurdienst op locatie.

Instaan voor het beheer van de infrastructuur van CC Den Hoogen Pad

 • Onderhouden en inspecteren van (theater)faciliteiten, gebreken detecteren en kleine reparaties / onderhoudswerkzaamheden zelf uitvoeren.
 • Grote gebreken doorgeven (o.m. aan de dienst gebouwen) en waar nodig deze herstellingen actief mee opvolgen bijv. opvragen van offertes, ondersteuning aanmaken bestekdossiers,….
 • Bijhouden van inventaris van technische apparatuur, gereedschappen en materialen.
 • Documenteren van technische specificaties, instructies en procedures inclusief budgettering en kostenbeheer voor technische benodigdheden en onderhoud.
 • Verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, de medewerkers, het publiek, de materialen en het gebouw.

Aanspreekpunt voor collega’s, externe technici, klanten en bezoekers 

 • Zorgen voor een goede opvolging en degelijke (technische) begeleiding van externe technici en externe gebruikers van het gemeenschapscentrum.
 • Eerste aanspreekpunt voor gezelschappen en verenigingen gebruik van theatertechnieken en de infrastructuur.
 • Specifieke vragen en wensen weten te concretiseren en om te zetten in een haalbare uitvoering, zowel op theatertechnisch, praktisch als logistiek vlak.
 • Ambassadeur voor CC Den Hoogen Pad en de cultuurdienst.

Expertise ontwikkelen, kritisch meedenken, actief opvolgen en gefundeerd advies geven.

 • Deskundig leren inschatten wat een activiteit, voorstelling of productie nodig heeft aan materiaal en apparatuur.
 • Persoonlijke kennis van podiumtechnieken zoals licht, geluid, elektriciteit, veiligheid, audiovisuele technieken en infrastructuur steeds verder blijven ontwikkelen en theathertechnische evoluties blijvend op de voet volgen.
 • Instaan voor de optimalisering en verbetering van het (theater)technisch materiaal.
 • Een netwerk opbouwen waarop men zich kan beroepen.